Certificaten

Wat fijn dat je je verdiept in jouw kleding!

Op deze pagina maken we je wegwijs in de complexe en ondoorzichtige wereld van textiel. Hieronder vind je de uitleg van de verschillende certificaten en keurmerken van onze kleding in simpele taal. Vrij vertaald vanuit verschillende websites. Die jij uiteraard ook zelf kunt bezoeken.

De certificaten en keurmerken verschillen in de gebieden waarin ze actief zijn. Deze verschillen hebben we vanuit onze visie zo duidelijk en simpel mogelijk visueel gemaakt.

Werkomstandigheden: deze certificaten richten zich voornamelijk op de werknemers zodat zij het werk waardig kunnen doen.  

Grondstoffen: deze certificaten richten zich voornamelijk op de gebruikte grondstoffen om zo onze planeet te beschermen.

Grondstofverwerkingdeze certificaten richten zich voornamelijk op het productieproces in de fabrieken en het beperken van schadelijke stoffen.

Werkomstandigheden + Grondstoffen + Grondstofverwerking

GOTS

Als je dit certificaat op je kleding ziet betekent dat, dat er gebruik werd gemaakt van organische materialen en dat het maakproces (inclusieve verven en wassen) duurzaam en milieuvriendelijk is. GOTS certificering vereist naleving van sociale criteria bij de katoenteelt en de verwerking tot stof. Dit certificaat heeft twee niveaus: kleding van minimaal 95% biologische vezels wordt gelabeld als “organic”. Kleding die gemaakt wordt van minimaal 70% biologische vezels wordt gelabeld als “made with organic”.

Earth positive

Earth positive streeft naar de hoogst mogelijke milieu, ethische en sociale standaarden. De kleding wordt organisch en ethisch gemaakt, waarbij enkel en alleen gebruik wordt gemaakt van wind en zonne energie. Hiermee komen ze in actie tegen de klimaatverandering. Dit wordt gewaarborgd door het gebruik van aanvullende certificaten; GOTS, Fair Wear foundation en Oeko-Tex 100.

IVN-zertifiziert best Naturtextiel (Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft)

Dit certificaat stelt richtlijnen die over het gehele productieproces gaan, van grondstof tot eindproduct. Dit certificaat is een norm voor milieuvriendelijk textiel met de strengste eisen voor de productie van ecologisch textiel op het technisch hoogst mogelijke niveau. Op ecologisch gebied gaat dit certificaat verder dan het GOTS-certificaat: textiel moet uit 100% biologische vezels bestaan. Er moet sprake zijn van een lange levensduur van producten, milieuvriendelijke productiemethoden zonder gebruik van chemische producten en er worden hoge eisen op het gebied van sociale arbeidsomstandigheden gesteld.

Werkomstandigheden

Fairtrade

Door dit certificaat ontvangen boeren in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten en worden mensenrechten en arbeidsnormen nageleefd. Naast milieuverbetering en sociale vooruitgang creëert Fairtrade ook ruimte voor economische ontwikkeling. Dit keurmerk verplicht kopers een minimumprijs te betalen. Deze minimumprijs moet boeren in staat stellen de kosten voor duurzame productie te dekken. Hiermee bescherm je de boeren wanneer de wereldmarktprijs daalt en geef je ze een prijsgarantie losstaand van wat er met deze prijzen gebeurd. Contracten die worden opgesteld zijn gericht op lange-termijn ontwikkeling en stellen zo de producenten in staat om hun productie duurzaam te houden.

Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation zet zich in voor goede werkomstandigheden in de kledingindustrie. In fabrieken wordt door Fair Wear Foundation monitoring- en verificatieprocedures en controles uitgevoerd. Indien na controle blijkt dat er nog ruimte is voor verbetering, zorgt Fair Wear Foundation dat deze mensen begeleid worden. Zodat deze fabrieken om op den duur wel voldoen aan de standaarden die vereist zijn.

Deze standaarden zijn:

-      Mensen worden niet gedwongen om te werken

-      Geen discriminatie

-      Geen kinderarbeid

-      Werknemers hebben recht op vereniging

-      Garantie van minimumloon

-      Werkdagen van redelijk aantal uren

-      Veilige en gezonde werkomstandigheden

-      Werk en sociale veiligheid worden wettelijk beschermd

BSCI (Business Social Compliance Initiative)

BSCI is een initiatief van bedrijven die zich inzetten voor verbetering van arbeidsomstandigheden in fabrieken en landbouwbedrijven. Bij verbetering van arbeidsomstandigheden kun je denken aan het recht op het vormen van een vakbond, veilige werkomstandigheden en geen dwang- en kinderarbeid. Veel leveranciers zijn gevestigd in landen waar nationale wetten ter bescherming van werknemers ontoereikend of slecht afgedwongen zijn. Om dit aan te pakken hebben veel bedrijven en organisaties individuele gedragscodes en eigen controlesysteem opgesteld wat voor veel verwarring en duplicering zorgt. De BSCI biedt één gedragscode en één uitvoeringssysteem. Om de uitvoering van de gedragscode te vereenvoudigen ontwikkelen ze instrumenten om activiteiten te controleren, geven ze trainingen en delen informatie ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Grondstoffen

Organic blended Content Standard

Dit certificaat stelt dat het textiel voor minimaal 5% uit biologische vezels bestaat. Biologische materialen kunnen katoen, hennep, linnen, wol of andere natuurlijke vezels zijn. De precieze hoeveelheid van biologische materialen in percentages zie je op het labeltje in je kledingstuk.

OSC100 (Organic 100 Conent Standard) (Organic 100)

Dit certificaat eist dat de materialen volledig biologisch moeten zijn. Dit kan zijn katoen, hennep, linnen, wol of andere natuurlijke vezels.

PETA

Producten met het PETA-certificaat zijn veganistisch. Dit betekent dat de kleding niet gemaakt is van dierlijke producten zoals leer, wol of zijde.

Grondstofverwerking

Oeko-Tex Standard 100

Oeko-Tex Standard 100 is een test- en certificeringssysteem voor textiel. Dit systeem garandeert dat chemicaliën die gebruikt worden tijdens het hele productieproces niet schadelijk of gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid of het milieu. Er worden strenge eisen gesteld, zo moet naast het beperken van schadelijke stoffen ook verstandig omgegaan worden met water en wordt er gelet op de herrie en/of stoffigheid in fabrieken.

Nordic eco

Dit certificaat is vooral bekend in Scandinavië en stelt eisen op gebied van milieubelasting. Er wordt gekeken naar gevaarlijke chemische stoffen, energie, afval en verpakking. Zo houdt het rekening met alle relevante fases van de productie. De gestelde eisen voor milieubelasting zijn ook goed voor de gezondheid van arbeiders en consumenten. Eisen die dit certificaat stelt worden voortdurend aangescherpt en het certificaat dient eens in de drie jaar opnieuw aangevraagd te worden.

Overig

Sedex

Sedex deelt door middel van een internetsyteem vrijwillig data om organisaties te helpen gegevens te beheren over hun arbeidspraktijken en leveringsketen.Hierdoor stimuleren ze organisaties constant te verbetering en meer ethisch en verantwoordelijk te handelen. Sedex evalueert prestaties op het gebied van arbeidsrecht, migrerende werknemers, managementsystemen, implementatie en milieukwesties. Leden van Sedex kunnen gebruik maken van verschillende meetinstrumenten om risico’s in hun bedrijf in kaart te brengen.

Naast het raadplegen van de officiële websites van de certificaten en keurmerken hebben we ook informatie gehaald via de volgende websites:

-      goedewaar.nl

-      wiki.watmooi.nl

-      keurmerken.milieucentraal.nl


Accepteer

Wij gebruiken cookies om u een nog betere ervaring te kunnen bieden!